Slideshow Image 1
Quyết định Số 1050/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ( hệ số K ) làm căn cứ để thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_1050_UBND_tinh_20170609020943406400_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan