Slideshow Image 1
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Vị Xuyên năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Bắc Mê năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Hoàng Su Phì năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Bắc Quang năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Thành phố Hà Giang năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Quang Bình năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Mèo Vạc năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Xín Mần năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Đồng Văn năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Quản Bạ năm 2020 

...

Xem tiếp
Bản đồ sạt lở Huyện Yên Minh năm 2020 

...

Xem tiếp
Báo cáo số 495/BC-STNMT Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường Hà Giang năm 2019 

...

Xem tiếp
Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2019 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 893/GXN-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi KT29, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 892/GXN-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi đầu cầu treo, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 842/GXN-STNMT ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi thôn Nà Lũng, km22, xã Bản Díu, huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1275/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định số 622_QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Bản Đuốc, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]