Slideshow Image 1
Báo cáo số 495/BC-STNMT Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường Hà Giang năm 2019 

...

Xem tiếp
Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2019 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 893/GXN-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi KT29, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 892/GXN-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi đầu cầu treo, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 842/GXN-STNMT ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch BVMT mỏ cát, sỏi thôn Nà Lũng, km22, xã Bản Díu, huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1275/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định số 622_QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Bản Đuốc, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Công văn số 1009/UBND-KTTH ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang chấp thuận thay đổi điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật KCN Bình Vàng giai đoạn 1 

...

Xem tiếp
Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác cát, sỏi làm VLXD thông thường mỏ cát, sỏi Ngòi Han, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 411/GXN-STNMT ngày 01/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án khai thác cát sỏi làm VLXD thông thường mỏ cát sỏi thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Giấy xác nhận số 107/GXN-STNMT ngày 23/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án thủy điện Mận Thắng 

...

Xem tiếp
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tại mỏ sét tổ 17, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ đá vôi thôn Mã Hồng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tổng hợp báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Hà Giang năm 2018 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1, đợt 2 và tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

...

Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Dự án ĐTXD Trạm nghiền xi măng công suất 700.000 tấn/năm tại KCN Bình Vàng (giai đoạn 1 công suất 360.000 tấn/năm) 

Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2771/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Dự án ĐTXD Trạm nghiền xi măng công suất 700.000 tấn/năm tại KCN Bình Vàng (giai đoạn 1 công suất 360.000 tấn/năm) của chi nhánh Công...

Xem tiếp
Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018 

...

Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vôi thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vôi thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang của Công ty TNHH thương mại ...

Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Giang 

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND  phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Giang của BQLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác quặng mangan điểm mỏ mangan thôn Pậu, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên 

Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác quặng mangan điểm mỏ mangan thôn Pậu, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang của Công ty TNHH khoáng sản Hồng Hà

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]