Slideshow Image 1
Quyết định Số 1180/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.


File đính kèm:
2016-6-15_so_1180_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat_201606200904239750.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan