Slideshow Image 1
Tờ trình Số 101/TTr-STNMT Tờ trình phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường cho các huyện, thành phố thuộc vùng động lực tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-4-29_so_101_TTr-STNMT_phan_cap_uy_quyen_giao__20160505074942480480.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan