Slideshow Image 1
Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Trang trại nuôi lợn quy mô công nghiệp Acnor - Tân Tạo - Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết Định số 2542/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Hà Giang Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, ao nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Hồ sơ phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ, ao, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Hà Giang năm 2023 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 Phê duyệt Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo số 385/TB-CCBVMT ngày 21/9/2023 mời cung cấp báo giá thùng đựng rác nhựa tại xã Bản Rịa H. Quang Bình 

...

Xem tiếp
Thông báo số 384/TB-CCBVMT ngày 21/9/2023 mời cung cấp túi vải không dệt bao bố thân thiện môi trường tại xã Bản Rịa- H. Quang Bình 

...

Xem tiếp
Thông báo số 383/TB-CCBVMT ngày 21/9/2023 mời cung cấp túi ni lông thân thiện môi trường tại xã Bản Rịa - Huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Đăng công khai hồ sơ cấp giấy phép môi trường dự án khai thác và chế biến quặng antimon Pó Ma, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Thông báo số 181/TB-CCBVMT ngày 10/05/2023 mời cung cấp báo giá túi vải không dệt bao bố thân thiện môi trường tại xã Bằng Hành - Huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Thông báo số 182/TB-CCBVMT ngày 10/05/2023 mời cung cấp báo giá túi nilong thân thiện môi trường đựng rác tại xã Bằng Hành - Huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Thông báo số 180/TB-CCBVMT ngày 10/05/2023 Mời cung cấp báo giá thùng đựng rác nhựa composite thể tích 240l thu gom xã Bằng Hành - Huyện Bắc Quang - Tỉnh HG 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1495/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất. chuyển mục đích SDĐ và giao cho Công ty TNHH một thành viên Hà Ngân thuê để thực hiện dự án: Chăn nuôi bò sinh sản, bò thương phẩm và trồng rừng tại thôn Pắc Mìa, thị trấn yên Phú, huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]