Slideshow Image 1
Quyết định Số 376/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh hủy bỏ diện tích của các công trình, dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố 2015-2016 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_376_UBND_tinh_2019 huy bo cac cong trinh trong KH su dung dat.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan