Slideshow Image 1
Dự thảo tóm tắt và báo cáo Điều chỉnh kế hoạch sự dụng đất cấp tỉnh 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
thuyet_minh_Tom_Tat_(772016)_20160708081227806800.doc  
thuyet_minh(7-7-2016)_20160708081239151150.docx  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan