Slideshow Image 1
Quyết định Số 292/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vị Xuyên 

Thông tin chi tiết được hiển thj trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_292_UBND_tinh_201802130840497770_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan