Slideshow Image 1
Quyết định Số 1094/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yến Minh 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-6-18_so_1094_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat_20160523081003167160.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan