Slideshow Image 1
QĐ 3021 của UBND xét duyệt QH sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch 5 năm lần đầu và Báo cáo QHSDĐ huyện Vị Xuyên 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
QHSD DAT VA BAO CAO VI XUYEN.rar  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan