Slideshow Image 1
Quyết định Số 763/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-4-29_so_763_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat__201605050416027150.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan