Slideshow Image 1
Các quyết định về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của thành phố Hà Giang và các huyện. 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
duy 2019 dieu chinh quy hoach 2020.rar  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan