Slideshow Image 1
Các quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Giang và các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
duy 2018 KHSDD 2019.rar  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan