Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
02. Ban do KHSD 2021-2025.rar  
01. Bao cao TH + Bang bieu KHSD dat 2021-2025.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan