Slideshow Image 1
Quyết định Số 238/QĐ-STNMT Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-8-23_so_238_QD-STNMT_thu_hoi_GCN_QSDD_nha_vuong_20180824084457575570_20180824110325447440.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan