Slideshow Image 1
Quyết định Số 195/QĐ-HĐTHSTNMT Quyết định hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sán khác gắn liền với đất bị hư hỏng 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_so_195-STNMT-HDTHSTNMT_ngay_6-9-2016_huy_phoi_G_20160907092829534530.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan