Slideshow Image 1
Quyết định Số 982/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Minh 

Thông tin chi tiết được thể hiệnị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-5-25_so_982_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat__201605270847306590.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan