Slideshow Image 1
Văn bản số 306/CTr-STNMT Chương trình hành động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 

...

Xem tiếp
Thông báo số 4022/TB-STNMT ngày 14/11/2023 Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023 

...

Xem tiếp
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN NĂM 2023 

...

Xem tiếp
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

...

Xem tiếp
Ngành Tài nguyên và Môi trường quyết tâm thực hiện Đề án 06 
Ngành Tài nguyên và Môi trường quyết tâm thực hiện Đề án 06

...

Xem tiếp
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10): Đưa chuyển đổi số lan tỏa, tác động đến mọi người dân 
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10): Đưa chuyển đổi số lan tỏa, tác động đến mọi người dân

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 19/9/2023 Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2025 

...

Xem tiếp
Hưởng ứng ngày chuyển đổi số - Ngày 28 tháng 8 
Hưởng ứng ngày chuyển đổi số - Ngày 28 tháng 8

...

Xem tiếp
TẬP TRUNG CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẬP TRUNG CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

 

 

...

Xem tiếp
Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin - Hệ thống quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc TNMT 
Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin - Hệ thống quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc TNMT

...

Xem tiếp
Quyết định số 180/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 Phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Đào tạo, diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng 
Đào tạo, diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng

...

Xem tiếp
Quyết định số 17/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023 Ban hành quy chế quản lý, vận hành cung cấp, thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06  
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

...

Xem tiếp
PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ: ĐỀ ÁN 06 TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 
PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ: ĐỀ ÁN 06 TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

...

Xem tiếp
THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 
THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

...

Xem tiếp
Tập huấn triển khai Đề án 06 của Chính phủ 
Tập huấn triển khai Đề án 06 của Chính phủ

...

Xem tiếp
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh 

...

Xem tiếp
Thủ tướng: Dữ liệu là tài nguyên quốc gia, là nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số 
Thủ tướng: Dữ liệu là tài nguyên quốc gia, là nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số

...

Xem tiếp
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, TRUYỀN THÔNG VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]