Slideshow Image 1
Quyết định Số 291/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hoàng Su Phì 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_291_UBND_tinh_20180213090259350350_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan