Slideshow Image 1
Thông báo số 73/TB-VPĐK ngày 31/01/2024 Vv tuyển dụng lao động hợp đồng đợt I năm 2024 của Văn phòng ĐKĐĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Quyết định số 08-QĐ-VPĐKĐĐ ngày 17/01/2024 hủy trang bổ sung giấy chứng nhận hộ ông Phạm Văn Chúc và bà Hoàng Thị Thanh 

...

Xem tiếp
Quyết định số 43/QĐ-VPĐK ngày 17/10/2023 Vv hủy trang bổ sung giấy chứng nhận đã cấp cho ông Dan Chính Nguyên 

...

Xem tiếp
V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan (lần 3) 

...

Xem tiếp
Công văn số 2493/STNMT-VPĐK ngày21/7/2023 xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ ( lần 2) 

...

Xem tiếp
Thông báo số 2046/TB-STNMT Vv chấm dứt hợp đồng thuê đất và nộp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

...

Xem tiếp
Thông báo số 1948/TB-STNMT ngày 13/06/2023 chấm dứt hợp đồng thuê đất và nộp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

...

Xem tiếp
Quyết định số 132/QĐ-STNMT ngày 06/06/2023 hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất cho Ô. Nguyễn Trọng Hữu tổ 2 Phường Quang Trung - TP Hà Giang  

...

Xem tiếp
Quyết định số 118/QĐ-STNMT ngày 31/5/2023 Hủy giấy chứng nhận đã cấp cho Ông Lý A Thính và bà Vàng Thị Tòng tại xã Thượng Tân - H. Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Thông báo số 1595/TB-STNMT ngày 18/5/2023 Chấm dứt hợp đồng thuê đất và nộp giấy chứng nhận QSD đất 

...

Xem tiếp
Quyết định số 99/QĐ-STNMT ngày 15/5/2023 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Hoàng Mạnh Cường tại xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, tỉnh HG 

...

Xem tiếp
Quyết định số 71/QĐ-STNMT ngày 07/4/2023 Hủy giấy chứng nhận QSD đất cho Ông Nguyễn Đức Giang và Bà Nguyễn Thị Vân 

...

Xem tiếp
Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 07/4/2023 hủy giấy chứng nhận QSD đất số AM870444 đã cấp cho hộ Ông Trương Thành Đông và bà Nguyễn Thị Út 

...

Xem tiếp
Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 29/03/2023 Vv hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho Bà Nguyễn Thị Hà 

...

Xem tiếp
Quyết định số 62/QĐ_STNMT ngày 28/03/2023 Hủy giấy chứng nhận sử dụng đất đã câp cho hộ Ông Lê Trọng Thắng, bà Lê Thị Thủy tổ 8 P. Quang Trung - TP Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 Vv hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Duy Xuyên 

...

Xem tiếp
Văn bản số 389/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 16/02/2023 đề nghị lùi thời gian giám định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Xin Văn Thi, bà Vàng Thị Rúm 

...

Xem tiếp
Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 15/02/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho ông Trần Thế Duy, bà Phùng Thị Lan Hương tại thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định số 29/QĐ/STNMT ngày 15/02/2023 hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Mạnh Ài, bà Linh Thị Như: Thôn Xuân Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 10/QĐ-STNMT ngày 04/01/2023 hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại Huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]