Slideshow Image 1
Quyết định Số 1196/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hoàng Su Phì 

Thông tin chi tiết đượch hiển thi trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-7-03_so_1196_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat_20160523081028519510.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan