Slideshow Image 1
Quyết định Số 02/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Hùng Hà Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với HTX Định Lượng 

...

Xem tiếp
Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC Quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần Khoáng sản VITECH Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC Quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên Đá 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1955/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Tường Phong 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1591/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Thanh Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1918/QĐ-BTNMT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 06/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/QĐ-XPVPHC Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên môi trường 

...

Xem tiếp
Báo cáo Số 218/BC-STNMT Báo cáo về việc công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm luật đất đai 6 tháng đầu năm 2017 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 04/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ( CTy TNHH Ngọc Quế Lâm ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 03/QĐ-XPVPHC Quyết định sử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản ( Công ty TNHH Tường Phong ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 02/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên môi trường ( Cty Phúc Hưng ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 01/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên môi trường ( Cty MTV Hùng Hà Bắc Quang ) 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 06/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 5542/BTNMT-TTr Công văn về việc chấp thuận Kế hoạch thanh tra năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

...

Xem tiếp
Công văn Số 34/TTr-VP Về việc gửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2017 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2704/QĐ-BTNMT Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 10/QĐ-STNMT Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 10/KH-STNMT Kế hoạch tiếp công dân của Sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]