Slideshow Image 1
Quyết định số 28/QĐ-STNMT Vv Ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Văn bản số 310/QĐ- STNMT ngày 15/12/2021 Quyết định Vv Phê duyệt kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Văn bản số 309/QĐ-STNMT Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường ( lần 2) 

...

Xem tiếp
Văn bản số 10/QĐ-XPVPHC ngày 08/12/2021 Quyết định vi phạm xử phạt hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước 

...

Xem tiếp
Văn bản số 277/BC-STNMT ngày 23 tháng 8 năm 2016 Báo cáo về việc công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai 

...

Xem tiếp
Văn bản số 975/BC-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2021 Báo cáo kết quả rà soát thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai trên Cổng thông tin điện tử đối với các tổ chức vi phạm về luật đất đai 

...

Xem tiếp
Văn bản số số 09/QĐ/XPVPHC ngày 21 tháng 10 năm 2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước 

...

Xem tiếp
Văn bản số 1667/STNMT-TTr ngày 01 tháng 12 năm 2020 Vv công khai trên cổng thông tin điện tử đối với các tổ chức pháp luật đất đai 

...

Xem tiếp
Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Hải Phú trong thực hiện các dự án: Khai thác đá vôi làm VLXD thông thường ... tại tổ 5 Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hải Phú 

...

Xem tiếp
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH một thành viên Chung Kính 

...

Xem tiếp
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với HTX tiểu thủ công nghiệp 3-2 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 17/QĐ-STNMT Quyết định về việc Ban hành nội quy tiếp công dân của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 16/T-STNMT Thông báo Lịch tiếp công dân của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Báo cáo Số 608/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 trong năm 2018 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 46/QĐ-STNMT Quyết định bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo, KH, QĐ tiếp công dân  

...

Xem tiếp
Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1918/QĐ-BTNMT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]