Slideshow Image 1
Quyết định Số 199/QĐ-STNMT Về việc ủy quyền một số nhiệm vụ đất đai cho UBND các huyện, thành phố vùng động lực tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_SO_199_201609271015185850.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan