Slideshow Image 1
Thông báo Số 80/TB-STNMT Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản găn liền với đất và Biên bản làm việc 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
THÔNG BÁO HỦY PHÔI + BIÊN BẢN.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan