Slideshow Image 1
Quyết định Số 05/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc diều chỉnh, bổ xung Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh HG Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh HG 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_05_UBND_tinh_201704240338036860_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan