Slideshow Image 1
Quyết định Số 1092/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Quang Bình 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kém


File đính kèm:
2015-6-18_so_1092_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat_201605230809414240.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan