Slideshow Image 1
Quyết định Số 2082/QD-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bắc Quang  

Thông tin được thể hiện trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-10-22 so 2082_QD-UBND phe duyet dieu chinh KH su dung dat 2015 huyen Bac Quang.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan