Slideshow Image 1
Công văn Số 281/STNMT-VPĐK Về việc phối hợp thực hiện quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-3-20_so_281_STNMT-VPDK_phoi_hop_thuc_hien_quan_ly_20170320022817219210_20170410104001300.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan