Slideshow Image 1
Quyết định Số 89/STNMT-HĐTHSTNMT Quyết định hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng 

Thông tin chi tiết và danh sách được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
GCN_hong_2017_(quy_II)_201706150139017470.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan