Slideshow Image 1
Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
BANG_GIA_DAT_20200106100213792790.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan