Slideshow Image 1
Quyết định Số 13/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 2336/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_13_20170710084516526520_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan