Slideshow Image 1
QĐ ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC về đăng ký và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; đăng ký biến động đất đai 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020-5-12_so_93_QD-STNMT_20200603025934716710.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan