Slideshow Image 1
Báo cáo quy hạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang đến năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
BaocaoQHtinhHaGiang2020Ban18.doc  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan