Slideshow Image 1
Quyết định Số 1009/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Xín Mần 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_1009_UBND_tinh_20170607092922655650_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan