Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 90/KH-UBND Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-4-15_so_90_KH-UBND_dinh_gia_dat_cu_the_khi_NN_201604190408439690.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan