Slideshow Image 1
Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang kèm theo QĐ số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được thể hiện trên file đính kèm


File đính kèm:
BANG GIA DAT 2015-2019.PDF  
 (Nguồn: UBND tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan