Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 208/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm.


File đính kèm:
2015-12-10_so_208_NQ-HDND_thong_qua_Danh_muc_cac_c_20160413023403525520.PDF  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan