Slideshow Image 1
Hồ sơ tham gia ý kiến thẩm định thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Hồ sơ tham gia ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Hồ sơ tham gia ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Văn bản số 1798/STNMT-QLĐĐ ngày 02/06/2023 Về việc Thẩm định điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Bắc Quang 

 

 

...

Xem tiếp
Dự thảo Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường... 

...

Xem tiếp
Văn bản số 553/STNMT-QLDD ngày 02/03/2023 tham gia ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Văn bản số 3910/STNMT-QLĐĐ ngày 15/12/2022 Vv thẩm định kế hoạch sử dụng đất 2023 Thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến KHSD 2023 Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Công văn số 3450/STNMT-QLĐĐ ngày 11/11/2022 Vv thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quản Bạ, Hoàng Su phì 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Quản Bạ - Tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 

...

Xem tiếp
Tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Minh - Tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên năm 2023 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm

 

...

Xem tiếp
Tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường đất tỉnh Hà Giang lần tiếp theo 

...

Xem tiếp
Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh HG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

...

Xem tiếp
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]