Slideshow Image 1

Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Giang

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3866458, Fax: 0219.3868912

E-mail: stnmt@hagiang.gov.vn

Web: http://stnmt.hagiang.gov.vn