Slideshow Image 1
Quyết định Số 1181/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-6-15_so_1181_QD-UBND_phe_duyet_KH_su_dung_dat_201606200903283890.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan