Slideshow Image 1
QĐ 1081 của UBND xét duyệt QH sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch 5 năm lần đầu và Báo cáo QHSDĐ huyện Mèo Vạc 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QHSD DAT VA BAO CAO MEO VAC.rar  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan