Slideshow Image 1
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
GCN_hong_2017_(quy_II)_201706150139017470.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan