Slideshow Image 1
Vài nét về công tác dồn điền đổi thửa 

Sau một thời gian thực hiện, đến cuối năm 2005 công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn tỉnh đã thu được một số kết quả nhất định. Năm 2006 đã có 9/11 huyện, thị triển khai công tác dồn điền đổi thửa ở 109 thôn bản của 30 xã, với 3. 468 hộ tham gia.

Đã có 11.642 thửa, với diện tích 619,32 ha được bà con thống nhất đổi cho nhau, bình quân mỗi hộ tham gia đổi từ 1-3 thửa. Điều đáng nói là, số diện tích được dồn điền đổi thửa nhờ giảm bớt khá nhiều bờ bao phân chia  khoảnh, thửa nên đã tăng diện tích lên 36,02 ha. Đi đôi với việc dồn điền đổi thửa, một số nơi có điều kiện đã thiết kế quy hoạch, cải tạo lại đồng ruộng; đồng thời tiến hành tu sửa, làm mới kênh mương và đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất. Tổng số đã làm được 69.255 m kênh mương, tu sửa và làm mới được 170.763 m đường nội đồng (có chiều rộng mặt đường từ 2,5 -4 m) để thuận tiện cho việc đưa cơ giới vào đồng ruộng và phục vụ sản xuất.

Một điều dễ nhận thấy là, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho người dân thấy rõ được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa và   sự chỉ đạo thực sự sâu sát của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên những nơi được chọn làm điểm về công tác này đã thực hiện tương đối suôn sẻ và có kết quả cao; đồng thời rút ra được nhiều kinh nghiệm quí cho việc triển khai công tác dồn điền đổi thửa ra diện rộng trong thời gian tới. Trong kết quả đáng phấn khởi ấy có sự đóng góp không nhỏ của ngành địa chính từ tỉnh đến cơ sở. Cán bộ địa chính của các xã, phường, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiến hành việc đo đạc, lập bản đồ giải thửa, xác định ranh giới... số diện tích được bà con thống nhất đổi cho nhau; giải đáp những thắc mắc, khiếu nại của bà con trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Địa chính cấp huyện, thị và cấp tỉnh đã tích cực tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm hoàn thiện việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho nông dân sau khi đã dồn điền đổi thửa. Nhờ vậy đến nay tất cả các địa bàn đã dồn điền đổi thửa đều không nảy sinh những vấn đề phức tạp về tranh chấp đất đai.


 (Nguồn: Lý Nhân)
[Quay lại]
Các tin liên quan