Slideshow Image 1
Quyết định Số 516/QĐ-UBND Quyết định công bố danh sách thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Một số câu hỏi Giải đáp pháp luật 
Một số câu hỏi Giải đáp pháp luật

Hỏi: Ngân sách nhà nước về BVMT được sử dụng vào các mục đích nào?
Trả lời: Ngân sách nhà nước cho BVMT được sử dụng vào các mục đích sau đấy:
Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng BVMT công cộng;
Chi thường ...

Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]