Slideshow Image 1
QĐ 1416 của UBND xét duyệt QH sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch 5 năm lần đầu và Báo cáo QHSDĐ huyện Đòng Văn 


File đính kèm:
QHSD DAT VA BAO CAO DONG VAN.rar  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan