Slideshow Image 1
Quyết định Số 968/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoach sử dụng đất năm 2017 của thành phố Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_968_UBND_tinh_20170606031520266260_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan