Slideshow Image 1
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quý I/2019 
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quý I/2019

...

Xem tiếp
Quyết định Số 76/QĐ-STNMT Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Sở TNMT Hà Giang 
Quyết định Số 76/QĐ-STNMT Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Sở TNMT Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 31/TB-STNMT Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ ( Email ) - của các lãnh đạo sở TNMT Hà Giang 
Thông báo Số 31/TB-STNMT Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ ( Email ) - của các lãnh đạo sở TNMT Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 52/QĐ-STNMT ban hành Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TNMT 
Quyết định Số 52/QĐ-STNMT ban hành Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TNMT

...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái 

...

Xem tiếp
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

...

Xem tiếp
Hội nghị đối thoại về chính sách đất đai đối với DN, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.  
Hội nghị đối thoại về chính sách đất đai đối với DN, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

...

Xem tiếp
Hội thảo chuyên đề: Đề xuất các giải pháp quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm hành lang sông, suối trên địa bàn thành phố Hà Giang 
Hội thảo chuyên đề: Đề xuất các giải pháp quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm hành lang sông, suối trên địa bàn thành phố Hà Giang

...

Xem tiếp
Chương trình thiện nguyện của chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang và chi đoàn Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại huyện Yên Minh và Đồng Văn 
Chương trình thiện nguyện của chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang và chi đoàn Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại huyện Yên Minh và Đồng Văn

...

Xem tiếp
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH

...

Xem tiếp
Hội đàm giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang và Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn 
Hội đàm  giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang và Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn

...

Xem tiếp
Sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang  
Sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 công tác thi đua Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 công tác thi đua Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường

...

Xem tiếp
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Giang. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Giang.

...

Xem tiếp
Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với UBND tỉnh Hà Giang, triển khai công tác kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai tại tỉnh Hà Giang. 
Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với UBND tỉnh Hà Giang, triển khai công tác kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai tại tỉnh Hà Giang.

...

Xem tiếp
Đảng ủy Sở tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
Đảng ủy Sở  tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

...

Xem tiếp
Quyết định Số 139/QĐ-STNMT Quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiếu cực trong việc cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Quyết định Số 139/QĐ-STNMT Quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiếu cực trong việc cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đến xã Thắng Mố, huyện Yên Minh trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã. 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đến xã Thắng Mố, huyện Yên Minh trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

...

Xem tiếp
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016 
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng Cụm thi đua số II – Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]