Slideshow Image 1
Công văn số 1532/STNMT-QLTNĐ ngày 16/6/2021 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

...

Xem tiếp
QĐ ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC về đăng ký và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; đăng ký biến động đất đai 

...

Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

...

Xem tiếp
Quyết định Số 28/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024 

...

Xem tiếp
Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1354/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 15/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Các quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Giang và các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Các quyết định về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của thành phố Hà Giang và các huyện. 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 376/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh hủy bỏ diện tích của các công trình, dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố 2015-2016 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện  

...

Xem tiếp
Nghị quyết số 38/NQ-CP Nghị quyết điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020 và K SDĐ kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang 
Nghị quyết số 38/NQ-CP Nghị quyết điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020 và K SDĐ kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 238/QĐ-STNMT Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 01/NQ-HĐND Nghị Quyết Thông qua các danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 301/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 300/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 298/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 297/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 293/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 292/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 291/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]