Slideshow Image 1
Nghị quyết số 38/NQ-CP Nghị quyết điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020 và K SDĐ kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang 
Nghị quyết số 38/NQ-CP Nghị quyết điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020 và K SDĐ kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 238/QĐ-STNMT Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 01/NQ-HĐND Nghị Quyết Thông qua các danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 301/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 300/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 298/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 297/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 293/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 292/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 291/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 186/QĐ-UBND Điều chỉnh hủy bỏ diện tích đất của các công trình, dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất 2015, nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2899/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2897/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2898/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2896/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mèo Vạc  

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 108/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các côn trình. dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2163/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho HTX Thương mại dịch vụ và Ché biến Nông lâm sản Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2164/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cp Xây dựng và Thương mại Thái Hoàng tại huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1146/QĐ-UBND Quyết định Về việc Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 88/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất lỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]