Slideshow Image 1
Quyết định Số 969/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoach sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Minh 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_969_UBND_tinh_20170606031246682680_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan