Slideshow Image 1
Công văn số 1532/STNMT-QLTNĐ ngày 16/6/2021 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

Nội dung được hiển thị trong file nén đính kèm


File đính kèm:
signed-signed-signed-cong van du thao quyet dinh quy dinh mot so dieu cua nghi dinh so 148.pdf  
quyet dinh cua ubnd tinh quy dinh tach hop thua va ty le dien tich de dau gia du an.doc  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan